Belső kontrollrendszer fejlesztése az önkormányzati hivatalokban

 

Önkormányzati és számvevőszéki ellenőrzési tapasztalattal rendelkező munkatársaink az alábbiakkal állnak az önkormányzatok rendelkezésére:

 • A hivatal szervezeti struktúrájának, feladatellátásának, belső kommunikációjának áttekintése, javaslatok kidolgozása a hatékonyság növelése érdekében.
 • A hivatal hatékony és jogszerű működéséhez szükséges szabályzatok, utasítások áttekintése, javaslatok kidolgozása azok megalkotására, aktualizálására, közreműködés a hiányzó szabályzatok elkészítésében:
  • SZMSZ
  • Etikai kódex
  • Integrált iratkezelési szabályzat
  • Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
  • Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
  • Közszolgálati szabályzat
  • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
  • Informatikai biztonsági szabályzat
  • Belső kontrollrendszer szabályzat
  • Integrált kockázatkezelési szabályzat
  • Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
  • Beszerzési szabályzat
  • Közbeszerzési szabályzat
  • Bizonylati rend
  • Gazdálkodási szabályzat
  • Gépjármű-használati szabályzat
  • Kiküldetési szabályzat
  • Önkormányzati támogatások szabályzata
  • Pénzügyi-gazdasági ügyrend
  • Reprezentációs szabályzat
  • Selejtezési szabályzat
  • Számviteli politika
  • Számlarend
  • Eszközök és források értékelési szabályzata
  • Leltározási szabályzat
  • Önköltségszámítási szabályzat
  • Pénzkezelési szabályzat
  • Telefonhasználat rendje
 • Az apparátus felkészítése számvevőszéki és más célvizsgálatokra, a várható (és általunk már ismert) ellenőrzési szempontok szerinti feladatellátás megszervezése, a hiányzó dokumentumok elkészítése, a már lezárult ellenőrzések tapasztalatainak ismertetése.